• Maak jouw INkoop succesvoller

    Maak jouw INkoop succesvoller

De Green Challenge

Bent u de inkoper met lef en een nieuwe opdracht?

Inkopers en facilitymanagers willen scooren. Waar eerder de opdracht hoofdzakelijk was de prijs stevig uit te onderhandelen, komt er nu ruimte voor bewust kiezen voor kwaliteit en meerwaarde om het bedrijfsprofiel te ondersteunen. Is dat bij u het geval?

Met de GreenChallenge daagt GroenGeld bedrijven en organisaties uit om anders in te kopen. Dat ‘anders’ zit 'm in de toegang tot een nieuw netwerk van nieuwe leveranciers die ‘groener en socialer’ zijn. De uitdaging zit ‘m de keuze voor een andere benadering die meer lijkt op samenwerking. Met gezamenlijke creativiteit wordt een prijs gerealiseerd waar beide partijen goed mee weg komen. Wij gaan er bij deze challenge overigens vanuit dat de benchmark een kwaliteitsproduct is en niet het allergoedkoopste artikel.

Is eenmaal de keus gemaakt voor alternatieve inkoop, dan bieden wij drie mogelijkheden, namelijk:

1. Anders Inkopen Facilitair
Analyse op hoofdlijnen van het huidige inkooppakket met de alternatieven.
Resultaat is een overzicht van mogelijke bedrijven met groene en sociale producten en diensten. Prijs op aanvraag.

2.Het bedrijfsproces verbeteren met andere inkoop
Gedegen analyse van het huidige inkooppakket en de mogelijkheden om operationeel te verduurzamen.
Resultaat is een overzicht van inkoopalternatieven met waar mogelijk verbeteringen met besparingseffect. Prijs op aanvraag.

3.  Bedrijfsbrede strategisch aanpak: Make me Green
Bedrijfsbrede assessment waarbij de haalbaarheid (kosten/baten) van mogelijke maatregelen via het spoor van inkoop en de bedrijfsvoering (of een afgebakende discipline) in kaart worden gebracht. Het gaat dan om integraal verduurzamen vanuit een stategisch perspectief.
Prijs op aanvraag.

 

Belangstellenden nemen contact op met Frances Prins, T 06 1832 5704